Предузетништво

До сунца без сунцобрана 3 у 1 Активност 1... окупљање Предузетничког тима Активност 2... израда плана пројекта Активност 3.... изб...